شعر صدای مرگ

[ad_1]

شعر صدای مرگ


? شعر
✨ صدای مرگ
? ژانر اجتماعی
✍ بقلم مهدیه سعدی

??مهدیه سعدی??

صدای مرگ …

صدای خسته دربادم…
نوایی نیز غمالودم…

به ساز غم نوازم من…
چرا که غم نوازم من…

گهی ابرم…میبارم…
گهی شمعم که میسوزم….

در این بمبست تنهایی و این سوز شب مرگم
بدون یار میمیرم ….

فقط باد است که اینجا میزند پرسه…
مرا اغوش باد کافیست
که گیرد دست سردم را…

ولی او نیز غمگین است…
صدای مرگ اورده…
صدای مرگ هر لحظه مرا اغوش میدارد…

بگوید زندگی کافیست…
به پایان دم مرگ رسد عمرم..
و پایان سکوت هرشبم در تابوت باقیست…

چه بیهوده شدم زاده…
چه بیهوده که میمیرم…
چقدر تنهای تنهایم..
.فقط باد است مرا همدم…

صدای مرگ آورده
…صدای مرگ آورده…

 

تعداد بازدید 7

[ad_2]

لینک منبع